logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 16 listopada 2012 roku

WZP.6733.31.2012

  

 

 

OBWIESZCZENIE

 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003r. poz. 717) Wójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje strony postępowania, że została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie przepustów:-        pod ul. Daleką na rowie melioracyjnym nr SK/59, na terenie działek nr 539, 540, 541 w miejscowości Tarnowo Podgórne,  -        pod drogą gruntową na rowie melioracyjnym nr P-2, na terenie działek nr 63, 56, 67 w miejscowości Kokoszczyn,-        pod ul. Marianowską, na terenie działek nr 590, 599, 638 w miejscowości Tarnowo Podgórne,  -        pod drogą gruntową na kanale Lusowskim, na terenie działek nr 29 i 515 w miejscowości Lusowo.   Wójt Gminy Tarnowo PodgórneTadeusz Czajka