logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 29 grudnia 2014 roku

WZP.6733.29.2014

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012. 647. tekst jednolity) Wójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje strony postępowania, że w dniu 29 grudnia 2014 roku zostało wszczęte postępowanie z Urzędu w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie fragmentu drogi na działce nr 113/10 w miejscowości Sady.

 

 

 

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Fengler (2014-12-29 16:22:49)
  • zaakceptowanie treści informacji: (2014-12-29 16:22:52)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Fengler (2014-12-29 16:23:31)