logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 01.07.2009 r.

 WZPGN 7331-1-60/08OBWIESZCZENIE 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003r. poz. 717) tutejszy Urząd zawiadamia, że wydano decyzję  lokalizacji  inwestycji celu publicznego na wniosek PTK CENTERTEL, ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa,  w zakresie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej PTK CENTERTEL „Poznań Batorowo” NR 10748/9609 na działce nr 154/4 w miejscowości Batorowo.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

         Tadeusz Czajka