logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 17.07.2009 r.

WZPGN 7331-1-17/09

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003r. poz. 717) tutejszy Urząd zawiadamia, że zostały zebrane materiały w sprawie wydania decyzji  lokalizacji  inwestycji celu publicznego na wniosek P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa z dnia 25.03.2009 r. w zakresie budowy stacji bazowej cyfrowej telefonii komórkowej sieci P4 nr POZ0162 zlokalizowanej przy ul. Poznańskiej 151 na działce nr 1144/3, obręb Tarnowo Podgórne.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

          Tadeusz Czajka