logo
logo bip
Tarnowo Podgórne, dnia 05.08.2009 r.WZPGN 7331-1-32/AG/09

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003r. poz. 717) tutejszy Urząd zawiadamia, że zebrano materiały w sprawie wydania decyzji  lokalizacji  inwestycji celu publicznego na wniosek Przedsiębiorstwa Projektowo – Usługowego ELprojekt Sp. z o.o., ul. Wołowska 92A, 60-167 Poznań dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej nn-0,4kV kablowej na dz. nr 1 i 44 w miejscowości Góra.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

          Tadeusz Czajka