logo
logo bip
Tarnowo Podgórne, dnia 15.07.2009 r.WZPGN 7331-1-32/AG/09

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003r. poz. 717) tutejszy Urząd zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji  lokalizacji  inwestycji celu publicznego na wniosek Przedsiębiorstwa Projektowo – Usługowego ELprojekt Sp. z o.o., ul. Wołowska 92A, 60-167 Poznań dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej nn-0,4kV kablowej na dz. nr 1 i 44 w miejscowości Góra.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

          Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2009-07-15 12:59:15)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2009-07-15 12:59:15)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Arkadiusz Gursztyn (2009-07-15 12:59:15)