logo
logo bip
Tarnowo Podgórne, dnia 01.07.2009 r.WZPGN.7331-1-80/08                     

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003r. poz. 717) tutejszy Urząd zawiadamia, że wydano wydania decyzje  lokalizacji  inwestycji celu publicznego na wniosek PROSYSTEM Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji, Julian Kaluba, ul. Jasielska 10, 60-476 Poznań, działającego w imieniu inwestora Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym,  w zakresie budowy kanalizacji deszczowej i budowie dróg oraz likwidacji kolizji w Chybach. Inwestycja projektowana jest na terenie obejmującym działki o nr ewid.: 26/49, 16, 116/1, 26/57, 120/11, 109/1, 17/1, 26/55, 147/1, 156, 148, 52/7, 25, 27, 149, 18, 38, 146/1, 26/46, 26/47, 91, 146/2, 148, 21/20, 15/1, 21/74, 52/9, 61, 78, 90 i 160/2w miejscowości Chyby, gm. Tarnowo Podgórne.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

          Tadeusz Czajka