logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 17.09.2009 r.

WZPGN 7331-1-37/09 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003r. poz. 717) tutejszy Urząd zawiadamia, że zebrano materiały w sprawie wydania decyzji o lokalizacji  inwestycji celu publicznego w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Tarnowo Podgórne – Jankowice w ramach budowy ścieżek pieszo – rowerowych w Gminie Tarnowo Podgórne na działkach nr 204/1, 274/3, 275/8, 275/9, 276/1, 277/1, 278/1, 279/3 w miejscowości Jankowice.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

          Tadeusz Czajka