logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 11 listopada 2013 roku

WZP.6733.27.2013

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012. 647. tekst jednolity) Wójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje strony postępowania, że została wydana decyzja kończąca postępowanie dotyczące lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka kanalizacji deszczowej na działkach nr 190/5 i 191 w miejscowości Wysogotowo.

 

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Tadeusz Czajka