logo
logo bip
Ogłoszenia
Obwieszczenie: budowa sieci gazowej na dz. nr 122 i 126 w Baranowie

 Tarnowo Podgórne, dnia 08.11.2019 r.

WZP.6733.26.2019

 

OBWIESZCZENIE

 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), Wójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje, że w dniu 04.11.2019 r., z urzędu zostało wszczęte  postępowanie w sprawie wydania decyzji  lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci gazowej na dz. nr 122 i 126 w Baranowie. Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

          Tadeusz Czajka

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2019-11-08 13:32:15)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2019-11-08 13:32:05)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: (0)
Lista wiadomości
ROZSTRZYGNIĘCIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTU PN: „ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ PRZEZ TERMOMODERNIZACJĘ SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z SALĄ GIMNASTYCZNĄ W LUSOWIE”
ROZSTRZYGNIĘCIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTU PN: „ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ PRZEZ TERMOMODERNIZACJĘ SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z SALĄ GIMNASTYCZNĄ W LUSOWIE”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków: biurowego i magazynowo-warsztatowego z 6 stanowiskami (naprawczo-przeglądowymi) wózków widłowych. Inwestycja projektowana jest na terenie obejmującym działki o nr ewid.: 73/16, 73/86 oraz 73/88 w miejscowości Sierosław, gm. Tarnowo Podgórne.
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na adaptacji magazynu na warsztat – serwis maszyn rolniczych. Inwestycja projektowana jest na działkach o nr ewid.: 66/1 i 66/2 w miejscowości Tarnowo Podgórne, gm. Tarnowo Podgórne.
OGŁOSZENIE
dot. pełnienia dyżurów prze GKW
Urząd Stanu Cywilnego w Tarnowie Podgórnym