logo
logo bip
Ogłoszenia
Lista wiadomości
ROZSTRZYGNIĘCIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTU PN: „ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ PRZEZ TERMOMODERNIZACJĘ SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z SALĄ GIMNASTYCZNĄ W LUSOWIE”
ROZSTRZYGNIĘCIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTU PN: „ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ PRZEZ TERMOMODERNIZACJĘ SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z SALĄ GIMNASTYCZNĄ W LUSOWIE”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków: biurowego i magazynowo-warsztatowego z 6 stanowiskami (naprawczo-przeglądowymi) wózków widłowych. Inwestycja projektowana jest na terenie obejmującym działki o nr ewid.: 73/16, 73/86 oraz 73/88 w miejscowości Sierosław, gm. Tarnowo Podgórne.
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na adaptacji magazynu na warsztat – serwis maszyn rolniczych. Inwestycja projektowana jest na działkach o nr ewid.: 66/1 i 66/2 w miejscowości Tarnowo Podgórne, gm. Tarnowo Podgórne.
OGŁOSZENIE
dot. pełnienia dyżurów prze GKW
Urząd Stanu Cywilnego w Tarnowie Podgórnym