logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 29.01.2019 r.

WZP.6733.28.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.Dz.U.2018.1945), Wójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje, że w dniu 29.01.2018 r. Wójt Gminy Tarnowo Podgórne wydał decyzje  lokalizacji  inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie dojazdu do posesji na działce nr 277/26 w Wysogotowie.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

           Tadeusz Czajka