logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 3 stycznia 2019 roku

WZP.6733.27.2018

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 t.j.)Wójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje strony postępowania, że została wydana decyzja administracyjna w związku ze sprawą lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie odcinka rowu melioracji szczegółowej B na terenie działki nr ewid. 254/5 położonej w miejscowości Przeźmierowo.

 

 

 

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Tadeusz Czajka