logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 8 stycznia 2019 roku

WZP.6733.29.2018

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennymWójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje strony postępowania, że w dniu 11 grudnia 2018 roku zostało wszczęte postępowanie w związku z wnioskiem w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii elektroenergetycznej SN-15kV  GPZ Tarnowo Podgórne-Pokrzywnica na terenie części działek o nr ewid. 145/4, 84/2, 84/1, 99/1, 992, obręb Góra.

 

 

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Tadeusz Czajka