logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 14 marca 2019 roku

WZP.6733.1.2019

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennymWójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje strony postępowania, że w dniu 12 marca 2019 roku została wydana decyzja administracyjna kończąca postępowanie w związku z wnioskiem w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci ORANGE POLSKA S.A. nr 66334_PPO_TARNOWOPO_LUSOWO na terenie części działki o nr ewid. 1, obręb Lusowo.

 

 

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Tadeusz Czajka