logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 21 lutego 2017 roku

WZP.6733.2.2017

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) Wójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje strony postępowania, że w dniu 17 lutego 2017 roku zostało wszczęte postępowanie w związku z wnioskiem pana Mariana Ciszyk, w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej PCV DN 200mm i sieci wodociągowej PE DN 90mm do celów zabudowy mieszkaniowej, na terenie działek nr 57/36 i 57/35 w miejscowości Sierosław.

 

 

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Fengler (2017-02-21 11:44:34)
  • zaakceptowanie treści informacji: Michał Fengler (2017-02-22 11:44:37)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Fengler (2017-02-22 11:44:56)