logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 12 czerwca 2019 roku

WZP.6733.10.2019

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennymWójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje strony postępowania, że w dniu 19 kwietnia 2019 roku została wydana decyzja administracyjna kończąca postępowanie w związku z wnioskiem w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych „PSZOK BARANOWO” na terenie części działki o nr ewid. 222/217, obręb Baranowo.

 

 

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Tadeusz Czajka