logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 4 lutego 2019 roku

WZP.6733.31.2018

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennymWójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje strony postępowania, że w dniu 11 grudnia 2018 roku zostało wszczęte postępowanie w związku z wnioskiem w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie przedszkola publicznego, na terenie działki nr 128/2 w miejscowości Lusówko.

 

 

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Tadeusz Czajka