logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 7 maja 2019 roku

WZP.6733.7.2019

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennymWójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje strony postępowania, że w dniu 19 kwietnia 2019 roku została wydana decyzja administracyjna kończąca postępowanie w związku z wnioskiem w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego na terenie części działek o nr ewid. 155/4, 155/6, 161, obręb Sady, Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

 

 

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Tadeusz Czajka