logo
logo bip
Tarnowo Podgórne, dnia 28.12.2018 r.
WZP.6733.24.2018


OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), Wójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje, że w dniu 28.12.2018 r. z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Poznaniu, ul. Za Groblą 8, 61-859 Poznań, pełnomocnik: pani Maria Jankowska, została wydana decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś/c na dz. nr 277/30 w Wysogotowie (gmina Tarnowo Podgórne) oraz na dz. nr 372/1 i 374/11 w Dąbrowie (gmina Dopiewo).

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

        Tadeusz Czajka