logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 16.04.2019 r.

WZP.6733.4.2019

Obwieszczenie

 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), Wójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje, że w dniu 16.04.2019 r. została wydana decyzja  lokalizacji  inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowo - kanalizacyjnej na dz. nr 272 w Wysogotowie.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

          Tadeusz Czajka