logo
logo bip
Obwieszczenie: budowa sieci gazowej na dz. nr 452/75 i 452/106 w Lusówku

Tarnowo Podgórne, dnia 08.01.2019 r.

WZP.6733.26.2018

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), Wójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje, że w dniu 08.01.2019 r. na wnioske inwestora G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o., ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne, pełnomocnik: Monika Leśniewicz, LOKGAZ Sp. z o.o., ul. Jankowicka 7a, Lusówko, 62-080 Tarnowo Podgórne została wydana decyzji  lokalizacji  inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś/c de 63 PE do 0,5 MPa na działkach nr 452/75 i 452/106 w Lusówku.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

       Tadeusz Czajka