logo
logo bip
Obwieszczenie o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Przeźmierowie „Osiedle Ptasie”- dla działki nr 1476
 

Tarnowo Podgórne, dnia 19 lipca 2012 r.

 

OBWIESZCZENIE

o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Przeźmierowie „Osiedle Ptasie" - dla działki nr 1476

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm) zawiadamiam o podjęciu przez  Radę Gminy Tarnowo Podgórne Uchwały Nr XXXIII/404/2012 z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Przeźmierowie „Osiedle Ptasie" - dla działki nr 1476.

Przedmiotem zmiany planu było umożliwienie prowadzenia działalności usługowej na terenie dz. 1476.

Jednocześnie informuję, iż wszyscy zainteresowani ww. dokumentem mogą zapoznać się z jego treścią w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne oraz na urzędowej stronie BIP.

 

 

                              Z up. Wójta Gminy Tarnowo Podgórne

                       mgr Piotr Kaczmarek

                       II Zastępca Wójta

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2012-07-19 14:23:43)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (1999-12-20 00:00:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2014-02-10 11:34:54)
Lista wiadomości
Zamówienie publiczne na studium wykonalności dla projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej przez termomodernizacje Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczna w Lusowie"