logo
logo bip
Obwieszczenie: budowa kanałów deszczowych w miejscowości Baranowo

Tarnowo Podgórne, dnia 22 września 2011 roku

WZP.6733.29.2011

  

 

 

OBWIESZCZENIE

 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003r. poz. 717) Wójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje, że została wydana decyzja kończąca postępowanie administracyjne w sprawie decyzji o lokalizacji  inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji deszczowej w ul. Rolnej wraz z przekierowaniem i przekryciem cieku Przeźmierka na działkach o nr 325/3, 346/2, 348/2, 267/1, 248/2, 272/4, 272/6, 273/2, 698, 699 w miejscowości Baranowo.   Wójt Gminy Tarnowo PodgórneTadeusz Czajka
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Fengler (2011-09-22 08:45:01)
  • zaakceptowanie treści informacji: (2011-09-22 08:44:56)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2011-09-29 09:42:25)
Lista wiadomości
Zamówienie publiczne na studium wykonalności dla projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej przez termomodernizacje Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczna w Lusowie"