logo
logo bip
Obwieszczenie: dotyczy wadania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznegodla inwestycji polegającej na przebudowie sieci SN i NN wraz z budową stacji transformatorowej w miejscowości Ba

Tarnowo Podgórne, dnia 08.04.2011 r.

WZP.6733.2.2011

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003r. poz. 717) Wójt Gminy Tarnowo Podgórne zawiadamia, że na wniosek PPUiH AGROBEX Sp. z o.o. ul. Kochanowskiego 7, 60-845 Poznań w dniu 08.04.2011 r. została wydana decyzja  lokalizacji  inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci SN i NN wraz z budową stacji transformatorowej na działkach o nr 696, 10/76, 11/5, 12/66, 12/67, 300/5, 304, 10/25 w miejscowości Baranowo.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

          Tadeusz Czajka
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2011-04-08 11:15:17)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2011-04-08 11:15:17)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Arkadiusz Gursztyn (2011-04-08 11:15:17)
Lista wiadomości
Zamówienie publiczne na studium wykonalności dla projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej przez termomodernizacje Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczna w Lusowie"