logo
logo bip
OBWIESZCZENIE: dotyczy wydania decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego dla działek nr 163, 164/8, 164/9 w miejscowości Sady dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji d

Tarnowo Podgórne, dnia 31.03.2011 r.

WZP.6733.5.2011 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003r. poz. 717) Wójt Gminy Tarnowo Podgórne zawiadamia, że została wydana decyzja  lokalizacji  inwestycji celu publicznego dla działek nr 163, 164/8, 164/9 w miejscowości Sady dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej  na wniosek Pani Julii Wiśniewskiej przedstawiciela firmy JM SANTECH, os. B. Śmiałego 26/17, 60-682 Poznań, działającej z upoważnienia Gminy Tarnowo Podgórne.

 Wójt Gminy tarnowo Podgórne

           Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2011-03-31 09:41:10)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2011-03-31 09:41:10)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2011-09-29 09:15:04)
Lista wiadomości
Zamówienie publiczne na studium wykonalności dla projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej przez termomodernizacje Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczna w Lusowie"