logo
logo bip
OBWIESZCZENIE: dotyczy wydana decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji deszczowej i zbiornika buforowego na działkach o nr 222/58, 4

Tarnowo Podgórne, dnia 31.03.2011 r.

WZP.6733.4.2011

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003r. poz. 717) Wójt Gminy Tarnowo Podgórne zawiadamia, że została wydana decyzja  lokalizacji  inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji deszczowej i zbiornika buforowego na działkach o nr 222/58, 460/5, 469, 547, 222/95, 222/138, 222/156, 222/155, 222/185 w miejscowości Baranowo na wniosek Pani Marii Urbaniak przedstawiciela firmy Instal – Poznań PROJEKT Sp. z o.o., ul J. Hallera 6-8, 60-104 Poznań, działającej z upoważnienia Gminy Tarnowo Podgórne.

 Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

           Tadeusz Czajka
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2011-03-31 08:53:09)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2011-03-31 08:53:09)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Arkadiusz Gursztyn (2011-03-31 08:53:09)
Lista wiadomości
Zamówienie publiczne na studium wykonalności dla projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej przez termomodernizacje Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczna w Lusowie"