logo
logo bip
Obwieszczenie: budowa energetycznej linii kablowej SN 15 kV Swadzim - Baranowo
Tarnowo Podgórne, dnia 05.08.2010 r.WZPGN 7331-1-20/AG/10

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003r. poz. 717) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji  lokalizacji  inwestycji celu publicznego na wniosek Pana Michała Garstki, ul. Strusia 2A/4, 60-711 Poznań; inwestor: ENEA Operator Sp. z o.o., Oddział Dystrybucji Poznań, ul. Panny Marii 2, 60-108 Poznań, dotyczącym ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach nr 53/13, 54 w miejscowości Swadzim i na działkach nr 333, 332/5, 334, 335/1 w miejscowości Baranowo w zakresie budowy energetycznej linii kablowej SN 15 kV.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

          Tadeusz Czajka

 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2010-08-06 12:49:08)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2010-08-06 12:49:08)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Arkadiusz Gursztyn (2010-08-06 12:49:08)
Lista wiadomości
Zamówienie publiczne na studium wykonalności dla projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej przez termomodernizacje Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczna w Lusowie"