logo
logo bip
Obwieszczenie: budowa stacji transformatorowej i szafki stacyjnej, budowa linii elektroenergetycznej w Lusówku
Tarnowo Podgórne, dnia 07.05.2010 r.WZPGN 7331-1-2/10  

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003r. poz. 717) zawiadamiam, że została wydana decyzja  lokalizacji  inwestycji celu publicznego w związku z wnioskiem z dnia 04.02.2010 r. inwestora: ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań w zakresie budowy stacji transformatorowej i szafki stacyjnej, budowy linii elektroenergetycznej nn-0,4kV kablowej oraz budowy złącza elektroenergetycznego kablowo pomiarowego na działkach nr 536, 256, 257, 545, 258, 263/1, 266 w Lusówku.

 Wójt Gminy Tarnowo Podgórne           Tadeusz Czajka 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2010-05-07 10:41:33)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2010-05-07 10:41:33)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Arkadiusz Gursztyn (2010-05-07 10:41:33)
Lista wiadomości
Zamówienie publiczne na studium wykonalności dla projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej przez termomodernizacje Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczna w Lusowie"