logo
logo bip
Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usług we wsi Sady, działki nr 61/1, 61/2, 62/1.

                                                       

  Tarnowo Podgórne, dnia 23.02.2010 r.

WZPGN.7322-19/10

 

Obwieszczenie

 o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usług we wsi Sady, działki nr 61/1, 61/2, 62/1.  

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  / Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717/ zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne uchwały nr LXIV/638/2010 z dnia 9 lutego 2010 r. o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usług we wsi Sady, działki nr 61/1, 61/2, 62/1.

 Celem zmiany planu jest korekta parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy umożliwiająca inwestorowi realizację inwestycji – budowy budynku usługowego z punktem aptecznym.  Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok. 11 oraz składać wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski można składać na piśmie w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 12 kwietnia 2010 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

 Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

           Tadeusz Czajka


Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2010-02-24 09:11:52)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2010-02-24 09:11:52)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Arkadiusz Gursztyn (2010-02-24 09:11:52)
Lista wiadomości
Zamówienie publiczne na studium wykonalności dla projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej przez termomodernizacje Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczna w Lusowie"