logo
logo bip
Obwieszczenie: budowa ciągu pieszo – rowerowego i ciągu pieszo - jezdnego wraz z odwodnieniem powierzchniowym i oświetleniem na odcinku od ul. Nowej do ul. 23 Października w Tarnowie Podgórny

Tarnowo Podgórne, dnia 23.02.2010 r.

WZPGN 7331-1-3/10

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003r. poz. 717) Urząd Gminy Tarnowo Podgórne informuje, że wszczęto postępowanie w związku ze złożonym wnioskiem przez „eMWu KAROLAK” ul. Jana III Sobieskiego 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski, inwestor: Gmina Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach nr 125, 100/2, 92/9, 114/18, 127/3 w miejscowości Tarnowo Podgórne, w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego i ciągu pieszo - jezdnego wraz z odwodnieniem powierzchniowym i oświetleniem na odcinku od ul. Nowej do ul. 23 Października.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

          Tadeusz Czajka

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2010-02-23 12:49:26)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2010-02-23 12:49:26)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Arkadiusz Gursztyn (2010-02-23 12:49:26)
Lista wiadomości
Zamówienie publiczne na studium wykonalności dla projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej przez termomodernizacje Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczna w Lusowie"