logo
logo bip
Obwieszczenie: budowa odwodnienia nawierzchni dla przebudowy ul. Tarnowskiej na dz. nr 549, 294, 292, 300/2, 293 w miejscowości Lusówko
                                             Tarnowo Podgórne, dnia 08.02.2010 r.WZPGN 7331-1-62/09 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003r. poz. 717) tutejszy Urząd zawiadamia, że została wydana decyzja  o ustaleniu lokalizacji  inwestycji celu publicznego na wniosek Pracowni ELITON Justyna Zbytniewska, ul. Poziomkowa 9, Skórzewo, 60-185 Poznań, działającej z upoważnienia inwestora Gminy Tarnowo Podgórne w sprawie budowy odwodnienia nawierzchni dla przebudowy ul. Tarnowskiej na dz. nr 549, 294, 292, 300/2, 293 w miejscowości Lusówko.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

          Tadeusz Czajka
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2010-02-08 12:02:48)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2010-02-08 12:02:48)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Arkadiusz Gursztyn (2010-02-08 12:02:48)
Lista wiadomości
Zamówienie publiczne na studium wykonalności dla projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej przez termomodernizacje Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczna w Lusowie"