logo
logo bip
Obwieszczenie: o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Chronionego krajobrazu jeziora Lusowskiego i rzeki Samy – część Rumianek – dla

                                                         Tarnowo Podgórne, dnia 26.01.2010 r.

WZPGN.7322-13/10

  

Obwieszczenie

 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Chronionego krajobrazu jeziora Lusowskiego i rzeki Samy – część Rumianek – dla obszaru IR6AG  

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  / Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717/ zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne uchwały nr LXIII/ 626 /2010 z dnia 19 stycznia 2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Chronionego krajobrazu jeziora Lusowskiego i rzeki Samy – część Rumianek – dla obszaru IR6AG

 

Celem zmiany planu jest umożliwienie do czasu wybudowania kanalizacji, odprowadzanie ścieków do zbiorników bezodpływowych.

 Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok. 11 oraz składać wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski można składać na piśmie w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 12 marca 2010 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

         Tadeusz Czajka


             

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2010-01-29 13:26:54)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2010-01-29 13:26:54)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Arkadiusz Gursztyn (2010-01-29 13:26:54)
Lista wiadomości
Zamówienie publiczne na studium wykonalności dla projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej przez termomodernizacje Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczna w Lusowie"