logo
logo bip
OBWIESZCZENIE: budowa sieci wodociągowej na dz. nr184/16, 183/23, 180/18 w Baranowie
 

Tarnowo Podgórne, dnia 22.01.2010 r.

WZPGN 7331-1-65/09 

OBWIESZCZENIE

 Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003r. poz. 717) tutejszy Urząd zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji  lokalizacji  inwestycji celu publicznego w sprawie budowy sieci wodociągowej na dz. nr184/16, 183/23, 180/18 w Baranowie z wniosku otrzymanego przez tutejszy Urząd dnia 17.12.2009 r. od Agrobex Sp. z o.o., ul. Kochanowskiego 7, 60-485 Poznań, pełnomocnik: Łukasz Lewiński, TRIM-TECH W. RATAJCZAK SP.J. ul. Wieruszowska 12/16, 60-166 Poznań. Wójt Gminy Tarnowo Podgórne         Tadeusz Czajka
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2010-01-22 11:16:03)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2010-01-22 11:16:03)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Arkadiusz Gursztyn (2010-01-22 11:16:03)
Lista wiadomości
Zamówienie publiczne na studium wykonalności dla projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej przez termomodernizacje Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczna w Lusowie"