logo
logo bip
OBWIESZCZENIE: budowa linii kablowej oświetlenia parkowego (rozbudowa istniejącego oświetlenia), przebudowy istniejącej sieci energetycznej – demontaż odcinka istniejącej linii, budowy odcink
 Tarnowo Podgórne, dnia 07.01.2010 r.WZPGN 7331-1-61/AG/08  

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003r. poz. 717) tutejszy Urząd zawiadamia, że zebrano materiały w sprawie wydania decyzji  lokalizacji  inwestycji celu publicznego na wniosek Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne - Wydziału Inwestycji i Ochrony Środowiska, w zakresie budowy linii kablowej oświetlenia parkowego (rozbudowa istniejącego oświetlenia), przebudowy istniejącej sieci energetycznej – demontaż odcinka istniejącej linii, budowy odcinków linii kablowej nn, zabudowy szafki kablowej oraz złącza ZKP i budowy ścieżki  pieszo – rowerowej wraz z zielenią i elementami odwodnienia na dz. nr 314, 317, 319, 320, 321, 1071/5 w Tarnowie Podgórnym.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

          Tadeusz Czajka   
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2010-01-07 10:09:53)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2010-01-07 10:09:53)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Arkadiusz Gursztyn (2010-01-07 10:09:53)
Lista wiadomości
Zamówienie publiczne na studium wykonalności dla projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej przez termomodernizacje Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczna w Lusowie"