logo
logo bip
OBWIESZCZENIE: budowa ulicy Tarnowskiej w Jankowicahc i Tarnowie Podgórnym wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem powierzchniowym oraz oświetleniem ulicznym
  Tarnowo Podgórne, dnia 30.12.2009 r.

WZPGN 7331-1-44/09

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003r. poz. 717) Urząd Gminy Tarnowo Podgórne informuje, że została wydana decyzja w związku ze złożonym wnioskiem przez „eMWu KAROLAK" ul. Jana III Sobieskiego 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski, inwestor: Gmina Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, dotyczącym ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach nr 249, 250/2, 250/3, 274/4, 275/7, 275/9, 276/1 w miejscowości Jankowice i na działkach nr 903, 910 w miejscowości Tarnowo Podgórne, w zakresie budowy ulicy Tarnowskiej wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem powierzchniowym oraz oświetleniem ulicznym.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

          Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2010-01-04 08:26:08)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2010-01-04 08:26:08)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Arkadiusz Gursztyn (2010-01-04 08:26:08)
Lista wiadomości
Zamówienie publiczne na studium wykonalności dla projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej przez termomodernizacje Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczna w Lusowie"