logo
logo bip
Obwieszczenie: budowa linii kablowych SN 15 kV oraz budowia 1 złącza kablowego SN 15 kV w Swadzimniu i Przeźmierowie

Tarnowo Podgórne, dnia 28.12.2009 r.

WZPGN 7331-1-59/09

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003r. poz. 717) Urząd Gminy Tarnowo Podgórne informuje, że zebrano materiały w związku z wnioskiem inwestora: ENEA Operator Sp. z o.o., Oddział Dystrybucji Poznań, ul. Panny Marii 2, 60-108 Poznań; pełnomocnik: Maria Łuczak, ul. Widokowa 12, 62-053 Drużyna, dotyczącym ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach nr 50/34, 52/10, 54, 55, 56, 53/13  w miejscowości Swadzim i na działkach nr 18/2, 18/4, 1375, 24/9, 25/4, 30/7 w miejscowości Przeźmierowo w zakresie budowy linii kablowych SN 15 kV oraz budowie 1 złącza kablowego SN 15 kV.

Wójt Gminy tarnowo Podgórne

          Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2009-12-28 08:34:19)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2009-12-28 08:34:19)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2010-06-15 11:18:01)
Lista wiadomości
Zamówienie publiczne na studium wykonalności dla projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej przez termomodernizacje Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczna w Lusowie"