logo
logo bip
OBWIESZCZENIE: budowa sieci wodociągowej na dz. nr 311/3, 311/4, 11/8, 1/4 w Baranowie
 

 

Tarnowo Podgórne, dnia 21.12.2009 r.

WZPGN 7331-1-63/09

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003r. poz. 717) tutejszy Urząd zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji  lokalizacji  inwestycji celu publicznego w sprawie budowy sieci wodociągowej na dz. nr 311/3, 311/4, 11/8, 1/4 w Baranowie z wniosku otrzymanego przez tutejszy Urząd dnia 09.12.2009 r. od Pana Macieja Morawskiego, zam. ul. Słowackiego 26A/4, 60-823 Poznań.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

          Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2009-12-21 14:23:55)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2009-12-21 14:23:55)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Arkadiusz Gursztyn (2009-12-21 14:23:55)
Lista wiadomości
Zamówienie publiczne na studium wykonalności dla projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej przez termomodernizacje Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczna w Lusowie"