logo
logo bip
OBWIESZCZENIE: budow sieci energetycznej SN15kV, stacji transformatorowej 15/0,4kV i sieci niskiego napięcia nn 0,4kVna działkach nr 1585, 270, 156, 1377, 135/6, 136/6 w miejscowości Tarnowo
 

Tarnowo Podgórne, dnia 10.12.2009 r.

WZPGN 7331-1-56/09

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003r. poz. 717) Urząd Gminy Tarnowo Podgórne informuje, że zostały zebrane materiały w związku ze złożonym wnioskiem przez ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań, ul. Strzeszyńska 8, 60-479 Poznań, dotyczącym ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach nr 1585, 270, 156, 1377, 135/6, 136/6 w miejscowości Tarnowo Podgórne i na działkach nr 43, 41/8 w miejscowości Góra, w zakresie budowy sieci energetycznej SN15kV, stacji transformatorowej 15/0,4kV i sieci niskiego napięcia nn 0,4kV.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

           Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2009-12-10 13:03:29)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2009-12-10 13:03:29)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Arkadiusz Gursztyn (2009-12-10 13:03:29)
Lista wiadomości
Zamówienie publiczne na studium wykonalności dla projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej przez termomodernizacje Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczna w Lusowie"