logo
logo bip
OBWIESZCZENIE: budowa sieci wodociągowej PE Ø110 mm i sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej PE Ø90 mm na dz. nr 127/2, 127/1, 126/2, 545 w miejscowości Lusówko

Tarnowo Podgórne, dnia 08.12.2009 r

WZPGN 7331-1-53/AG/09

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003r. poz. 717) tutejszy Urząd zawiadamia, że została wydana decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek z dnia 14.10.2009 r. od Pani Wioletty Brzostowskiej, ul. Piwoniowa 47, 60-175 Poznań, Pana Mariana Brzostowskiego, ul. Wołowska 40, 60-161 Poznań, Pana Pawła Zarzyckiego, ul Promienista 122, 60-142 Poznań, Pana Marka Ślebiody, ul. Szeherezady 31, 60-195 Poznań w sprawie budowy sieci wodociągowej PE Ø110 mm i sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej PE Ø90 mm na dz. nr 127/2, 127/1, 126/2, 545 w miejscowości Lusówko.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

         Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2009-12-08 10:17:46)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2009-12-08 10:17:46)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Arkadiusz Gursztyn (2009-12-08 10:17:46)
Lista wiadomości
Zamówienie publiczne na studium wykonalności dla projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej przez termomodernizacje Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczna w Lusowie"