logo
logo bip
OBWIESZCZENIE: budowa ulicy Wypoczynkowej w Baranowie

 

Tarnowo Podgórne, dnia 02.12.2009 r.

WZPGN.7331-1-3/09

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003r. poz. 717) tutejszy Urząd zawiadamia, że wydano decyzję  lokalizacji  inwestycji celu publicznego na wniosek inwestora Gminy Tarnowo Podgórne, pełnomocnik: PROSYSTEM Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji, ul. Jasielska 10, 60-476 Poznań w zakresie budowy ulicy Wypoczynkowej w Baranowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem i projektami usunięcia ewentualnych kolizji na dz. nr 12/8, 12/43, 16/126, 12/49, 12/50, 12/46, 12/44, 12/45, 11/4.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

         Tadeusz Czajka

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2009-12-02 15:01:32)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2009-12-02 15:01:32)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Arkadiusz Gursztyn (2009-12-02 15:01:32)
Lista wiadomości
Zamówienie publiczne na studium wykonalności dla projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej przez termomodernizacje Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczna w Lusowie"