logo
logo bip
OBWIESZCZENIE: budowa ulicy Przylesie w Lusowie wraz oświetleniem ulicznym
 

Tarnowo Podgórne, dnia 06.11.2009 r.

WZPGN 7331-1-45/09

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003r. poz. 717) Urząd Gminy Tarnowo Podgórne informuje, że wszczęto postępowanie i zebrano materiały w związku ze złożonym wnioskiem przez „eMWu KAROLAK” ul. Jana III Sobieskiego 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski, inwestor: Gmina Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, dotyczącym ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach nr 591, 483, 484, 485 w miejscowości Lusowo i na działce nr 1 w miejscowości Batorowo, w zakresie budowy ulicy Przylesie w Lusowie wraz oświetleniem ulicznym.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

          Tadeusz Czajka
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2009-11-06 09:06:08)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2009-11-06 09:06:08)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Arkadiusz Gursztyn (2009-11-06 09:06:08)
Lista wiadomości
Zamówienie publiczne na studium wykonalności dla projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej przez termomodernizacje Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczna w Lusowie"