logo
logo bip
OBWIESZCZENIE:budowa ulicy Wypoczynkowej w Baranowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem i projektami usunięcia ewentualnych kolizji

Tarnowo Podgórne, dnia 20.07.2009 r.WZPGN.7331-1-3/09 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003r. poz. 717) tutejszy Urząd zawiadamia, że zebrano materiały w sprawie wydania decyzji  lokalizacji  inwestycji celu publicznego na wniosek PROSYSTEM Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji, ul. Jasielska 10, 60-476 Poznań, działającego w imieniu inwestora Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym,  w zakresie budowy ulicy Wypoczynkowej w Baranowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem i projektami usunięcia ewentualnych kolizji na dz. nr 12/8, 12/43, 16/126, 12/49, 12/50, 12/46, 12/44, 12/45, 11/4.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

          Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2009-07-20 13:13:48)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2009-07-20 13:13:48)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2010-06-15 11:17:43)
Lista wiadomości
Zamówienie publiczne na studium wykonalności dla projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej przez termomodernizacje Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczna w Lusowie"