logo
logo bip
OBWIESZCZENIE: dotyczy budowy stacji telefonii komórkowej na działce nr 3 w miejscowości Chyby
Tarnowo Podgórne, dnia 21 maja 2009 roku WZPGN 7331-1-41/06 

OBWIESZCZENIE

 Zgodnie z: art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27-3-2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003r. poz. 717) oraz decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego nr SKO-GP-4000/372/08 z dnia 25 listopada 2008 roku (data wpływu do tutejszego Urzędu 15.12.2008) Urząd Gminy Tarnowo Podgórne informuje, że została wydana decyzja kończąca postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegający na budowę stacji telefonii komórkowej na działce nr 3 w miejscowości Chyby.                                                                                                                                     Wójt Gminy Tarnowo Podgórne                                                                                                                                   Tadeusz Czajka
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Fengler (2009-05-21 12:55:26)
  • zaakceptowanie treści informacji: Michał Fengler (2009-05-28 12:51:01)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Arkadiusz Gursztyn (2014-04-11 09:30:37)
Lista wiadomości
Zamówienie publiczne na studium wykonalności dla projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej przez termomodernizacje Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczna w Lusowie"