logo
logo bip
OBWIESZCZENIE SKO.OŚ.405.270.2019

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2020-06-12 11:54:29)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2020-06-12 11:54:26)
Lista wiadomości
Zamówienie publiczne na studium wykonalności dla projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej przez termomodernizacje Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczna w Lusowie"