logo
logo bip
Obwieszczenie: dot. budowy elektroenergetycznej linii kablowej SN, stacji transformatowa, sieci kablowej NN w miejscowości Wygotowo

Tarnowo Podgórne, dnia 8 października 2019 roku

WZP.6733.23.2019

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennymWójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje strony postępowania, że w dniu 22 lipca 2019 roku została wydana decyzja administracyjna kończąca postępowanie w związku z wnioskiem w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN - 15kV, kompaktowej stacji transformatorowej 20/630 15/0,4kV, sieci kablowej nn – 0,4kV z szafkami kablowymi SK na terenie działek o nr ewid. 61/7, 61/10, 61/13, 62/2, 63/2, 64/2, 64/51, 64/25 oraz na terenie części działek o nr ewid. 64/37, 64/10 obręb Wysogotowo.

 

 

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Tadeusz Czajka

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Fengler (2019-10-08 12:53:18)
  • zaakceptowanie treści informacji: Michał Fengler (2019-10-08 12:53:12)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: (0)
Lista wiadomości
Zamówienie publiczne na studium wykonalności dla projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej przez termomodernizacje Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczna w Lusowie"