logo
logo bip
Obwieszczenie: budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na dz. nr 272, 274/8 w Wysogotowie

Tarnowo Podgórne, dnia 06.08.2019 r.

WZP.6733.17.2019

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), Wójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje, że w dniu 16.07.2019 r. z wniosku pani Małgorzaty Lewandowskiej, ul. Wierzbowa 129, 62-081 Wysogotowo, zostało wszczęte  postępowanie w sprawie wydania decyzji  lokalizacji  inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. nr 272 i 274/8 w Wysogotowie.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

          Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2019-08-06 14:26:26)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2019-08-06 14:26:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Arkadiusz Gursztyn (2019-08-06 14:48:01)
Lista wiadomości
Zamówienie publiczne na studium wykonalności dla projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej przez termomodernizacje Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczna w Lusowie"