logo
logo bip
OBWIESZCZENIE: SKO.OŚ.405.159.2017
OBWIESZCZENIE SKO.OŚ.405.159.2017
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2018-09-05 14:02:16)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2018-09-05 14:02:20)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Arkadiusz Gursztyn (2018-09-05 14:05:19)
Lista wiadomości
Zamówienie publiczne na studium wykonalności dla projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej przez termomodernizacje Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczna w Lusowie"