logo
logo bip
OBWIESZCZENIE SKO.OŚ.405.384.2014
OBWIESZCZENIE SKO.OŚ.405.384.2014
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jerzy Sawicki (2018-04-19 07:32:22)
  • zaakceptowanie treści informacji: Jerzy Sawicki (2018-04-19 07:32:28)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2018-04-19 07:38:16)
Lista wiadomości
Zamówienie publiczne na studium wykonalności dla projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej przez termomodernizacje Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczna w Lusowie"