logo
logo bip
Zamówienie publiczne dotyczące wykonania studium wykonalności dla projektu pn: „Budowa wschodniej obwodnicy Tarnowa Podgórnego”

ROZSTRZYGNIĘCIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM – UNIEWAŻNIENIE

Zamówienie publiczne dotyczące wykonania studium wykonalności dla projektu pn: „Budowa wschodniej obwodnicy Tarnowa Podgórnego” zostaje unieważnione.

Z uwagi na jednoznaczną opinię Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego, iż niniejszy projekt nie kwalifikuje się do dofinansowania w ramach Poddziałania 5.1.2 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych Zamawiający odstąpił od zamówienia. 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Justyna Krynicka (2016-09-16 08:46:59)
  • zaakceptowanie treści informacji: Justyna Krynicka (2016-09-16 08:46:59)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Justyna Krynicka (2016-09-16 08:54:35)
Lista wiadomości
Zamówienie publiczne na studium wykonalności dla projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej przez termomodernizacje Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczna w Lusowie"