logo
logo bip
Obwieszczenie w/s wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Tarnowo Podgórne

z dnia 14 września 2016r.

w sprawie

wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy

 

Zarządzeniem nr 154/2016 z dnia 7 września 2016 roku Wójt Gminy Tarnowo Podgórne ogłosił wybory do Młodzieżowej Rady Gminy oraz powołał Gminną Komisję Wyborczą.

Młodzieżowa Rada Gminy liczyć będzie 16 członków.

Młodzieżowa Rada Gminy ma charakter konsultacyjny do jej zadań należy:

- Inspirowanie i upowszechnianie idei samorządności wśród młodzieży gminy Tarnowo Podgórne.

- Reprezentowanie interesów  młodzieży wobec instytucji samorządowych, rządowych i pozarządowych.

- Konsultowanie spraw ważnych dla młodzieży gminy Tarnowo Podgórne z władzami Gminy.

- Utrzymywanie więzi z młodzieżą  gminy  Tarnowo Podgórne  i  informowanie  jej  o  pracy organów i jednostek organizacyjnych gminy.

- Przekazywanie Radzie Gminy Tarnowo Podgórne stanowiska grup miejscowej młodzieży w  sprawach dla nich ważnych.

- Nawiązywanie współpracy  z młodzieżą  gmin partnerskich.

 

Zarządzenie ustala kalendarium wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy.

Ogłoszenie wyborów następuje 14 września 2016 r. poprzez zamieszczenie niniejszej informacji w miesięczniku „Sąsiadka - Czytaj", rozplakatowanie na terenie Gminy oraz ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Termin zgłaszania kandydatów upływa 29 września 2016r.

Zgłoszenia kandydatów przyjmuje Biuro Rady Gminy p. Katarzyna Pawłowska ul. Poznańska 96 (Budynek B Urzędu Gminy pok. 14) w godzinach pracy Urzędu.

Kandydatami do MRG Tarnowo Podgórne mogą być osoby stale zamieszkujące na terenie Gminy w wieku od 14 do 19 lat.

Kandydaci powinni zgłosić swoją kandydaturę wraz z listą minimum 15 podpisów popierających osób.

Wybory odbędą się 27 października 2016 r. w godzinach od 10.00 do 20.00 w siedzibie Gimnazjum w Tarnowie Podgórnym oraz Gimnazjum w Baranowie.

Zgodnie ze Statutem MRG przyjętym Uchwałą Nr XXX/436/2016 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26 lipca 2016 roku na terenie Gminy utworzone są dwa okręgi wyborcze.

Okręg nr 1 - Tarnowo Podgórne obejmujący miejscowości: Batorowo, Góra, Ceradz Kościelny, Jankowice, Kokoszczyn. Lusowo, Lusówko, Rumianek, Sady, Swadzim, Sierosław, Tarnowo Podgórne.

Okręg nr 2 - Baranowo obejmujący miejscowości: Baranowo, Chyby, Przeźmierowo, Wysogotowo.

W każdym okręgu są dwie listy wyborcze.

Lista nr 1 dotyczy kandydatów z Gimnazjum.

Lista nr 2 dotyczy pozostałej młodzieży do lat 19.

Niezbędne druki do przeprowadzenia wyborów stanowią załączniki do Zarządzenia nr 154/2016 i są dostępne na stronie internetowej Gminy, w Biurze Rady Gminy (ul. Poznańska 96, pok. 14) oraz w sekretariatach Gimnazjum w Baranowie i Tarnowie Podgórnym.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Rada Gminy (2016-09-14 10:54:15)
  • zaakceptowanie treści informacji: Rada Gminy (2016-09-14 10:54:15)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Rada Gminy (2016-09-14 10:56:27)
Lista wiadomości
Zamówienie publiczne na studium wykonalności dla projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej przez termomodernizacje Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczna w Lusowie"